Zorgelijke uitspraken

06-03-2016 12:01


Deze week waren er op sociale media, in de krant weer een aantal spraakmakende artikelen te lezen. In de Tweede Kamer stond staatsecretaris van Rijn weer onder vuur.
Wat is er toch aan de hand met de zorg in Nederland? Soms een heleboel, soms niet zo heel veel. Met het overhevelen van de taken van het Rijk en Provincie naar de gemeentes is er een nieuw proces ingezet. Daarbij moeten gemeentes het ook nog eens doen met minder financiële middelen. Wat er nu aan de hand is, is dat gemeentes de zorgtaken moeten regelen, maar dat ze in de Tweede kamer steeds weer aanpassingen willen van de wetgeving die de Tweede Kamer heeft vastgesteld. Dit zorgt niet alleen voor verwarring bij mensen die zorg nodig hebben, maar ook steeds voor aanpassingen op gemeentelijke beleid. Het wordt gemeentes zeer moeilijk gemaakt. Eerst legt de Tweede Kamer de zorg bij gemeentes, en nu bemoeien ze zich met de uitvoering van de opgelegde taken!!!!! Terecht dat minister Schippers en staatsecretaris van Rijn zeggen, laat de gemeentes hun werk doen. Laat het los en spreek vertrouwen uit. Wat we ook steeds meer zien is dat er algemene voorzieningen komen, zoals een was voorziening. Hiermee probeert de gemeente de kosten te dekken, maar gaat de gemeente in mijn ogen voorbij aan de eigen keuze van onze inwoners. 
Dat het regelmatig fout gaat bij gemeentes is niet verwonderlijk, gelukkig worden fouten snel erkent en problemen opgelost. Soms, zoals in onze eigen gemeente zijn ze hardleers. In 2015 was er een rechtszaak: zoom hoeft niet verplicht de was van vader te doen. Verplicht de was van je oude vader doen? Zoiets kan een gemeente niet opleggen. Dat heeft de beroepsrechter bepaald in een geschil tussen de zoon van een hoogbejaard echtpaar en de gemeente Etten-Leur. Nu is er weer een rechtszaak geweest en was het onderwerp: geen PGB voor huishoudelijk hulp als dochter mantelzorg doet. De gemeente mag niet een mantelzorger belasten met huishoudelijk taken, dus is de gemeente terug gefloten.  Hierop gaf de wethouder aan om misschien toch in hoger beroep te gaan. Ik vraag me af, is ons beleid goed? We roepen mensen op zelfredzaam te zijn en gezien deze 2 rechtszaken lukt ze dat ook heel aardig. 
Terug