Levendig


Het centrum van Etten- Leur wordt levendiger nu de terrassen op het Raadhuisplein, Marktplein en Markt fors uitgebreid mogen worden. Zelfs Donker & Blond krijgt een terras op het minipleintje bij Hof van den Houte. Horeca-ondernemers blij, gemeente blij en vooral bezoekers blij die nu altijd wel ergens in de zon kunnen genieten van een heerlijk drankje. En dat is nu net de bedoeling. Dat mensen langer in het centrum blijven, winkels bezoeken, de economie zo een handje helpen en er zelf plezier aan beleven. Meer reuring in de stad, meer deining om zo het centrum een boost te geven.

Een beetje meer deining zou de politiek ook goed doen. Niet dat politici rollebollend met elkaar over straat moeten gaan. Zeker niet, maar iets meer debat, iets meer een uitgesproken mening zou best welkom zijn. Natuurlijk is er Leefbaar Etten-Leur die zo nu en dan wat speldeprikken uitdeelt. Maar dat is dan weer zo voorspelbaar.

Etten-Leur is, voor zover ik het kan bekijken in de korte tijd dat ik hier werkzaam ben, politiek stabiel en dat is goed. Maar het neigt ook naar saai. Echt kleur bekennen is er niet bij.

Onderwerpen die mogelijk tot discussie kunnen lijden, worden op voorhand in de kiem gesmoord. Zo lijkt het in ieder geval. Tijdens opiniebijeenkomsten en raadsvergaderingen wijzen de politieke neuzen meestal dezelfde richting uit, hooguit met een lichte afwijking.

Strak oppositie wordt er ook niet gevoerd. Ja, een enkele keer bínnen een fractie en die splijt dan in tweeën. En daarom hebben we nu fractie De Regt. Haar eerste brief aan het college heeft Clasien al geschreven. Ze steunt de WMO-adviesraad in de wens de functie van secretaris te koppelen aan een werkervaringsplek. De adviesraad zelf was van die steun opmerkelijk genoeg niet op de hoogte. Maar richting college heeft Clasien de oppositietoon ingezet. Een pril begin van hopelijk wat meer politiek leven in de brouwerij. 

De politieke neuzen wijzen meestal in dezelfde richting, hooguit met een kleine afwijkingPOLITIEK 

Mariëtte den Engelse

POLITIEK 

door Sanne Schelfaut 

Spontaan


Ik ben nog steeds onder de indruk. Van de dertig scholieren die maandag het debat met elkaar aangingen in de Van Gogh Kerk. Ze slaagden met vlag en wimpel voor hun examen politiek spel. Nou ja, eigenlijk moet ik het woord spel weglaten. Want het was juist de spontaniteit van de leerlingen die deze bijeenkomst zo boeiend maakte. Griffier Wim Voeten meldde dat de deelnemers (verdeeld in zeven groepjes) vooraf pertinent niet wilden weten welke ideeën de andere groepen hadden om tijdens het debat in te brengen. Dat maakte het verfrissend en uiteindelijk niet minder constructief dan tijdens een grotendeels voorgekookte vergadering van de echte raad.

De inzet van het jeugddebat was 7.000 euro die werd gekoppeld aan het voorstel met de meeste steun. Uiteindelijk werd het finale voorstel een combinatie van vier oorspronkelijke ideeën die de jonge gelegenheidspolitici door goed overleg op tafel toverden. De leerlingen durfden elkaar kritische vragen te stellen, essentieel om zoveel mogelijk duidelijkheid te bemachtigen over een voorstel.

U voelt ’m aankomen: daar kan de gemeenteraad nog wat van leren. Na het jongerendebat van ’s middags, volgde in de avonduren de normale raadsvergadering. Vooral de behandeling van het communicatieplan was een mooi voorbeeld van een een-tweetje tussen raad en college. De reactie van burgemeester Van Rijnbach op de kritiek van de raad dat de gemeente geen 15.000 euro moet uittrekken voor een promotiefilmpje, werd allesbehale spontaan beantwoord door de burgemeester. Dat was allemaal voorbereid. De VVD dankte het college vervolgens voor zijn proactieve houding richting raad. Alleen al het woord proactief, brr. Ik denk niet dat Clasien de Regt deze term ooit uit haar mond zou krijgen. Het is goed dat de VVD positief wil meedenken met de beleidsmakers, maar de oppositiepartij draaft door met haar knuffelgedrag. Beste liberalen, zoek een gezonde middenweg, want anders werkt ook dit beleid contraproductief. 

De leerlingen durfden elkaar kritische vragen te stellen, essentieel voor een debat