Blog

Oeps, verkiezingen

26-02-2023 12:56


Oeps, verkiezingen........


Ja hoor, het is weer zover. Op 15 maart zijn er provinciale en waterschapsverkiezingen. Wat opvalt is dat er weer van alles wordt beloofd. Van opschuiven deadline stikstof doelen, geen 2030 maar mag ook later. Partijen zeggen nu, dit gaan we doen, terwijl ze er al jarenlang een zooitje van maken. Tegenhouden van vluchtelingen en ter gelijk tijd gemeenten willen verplichten om vluchtelingen op te nemen. De zorg die steeds maar duurder wordt, maar dat lossen ze op door €150,- per bezoek aan een specialist te betalen. Mensen die gebruik moeten maken van een specialist doen dit niet omdat ze dit fijn vinden. Het is geen attractiepark waar je naartoe gaat. De energiekosten die maar blijven stijgen en dan heb ik het nog niet over de dagelijkse boodschappen. 


Van rechts tot links doen ze beloftes die ze niet kunnen waarmaken. Voor de verkiezingen veel grote woorden en beloftes. 

De opvallendste is die op links, wij gaan de grootste worden en dan wordt het voor de gewone mensen beter. Ja, ja als je nog in sprookjes geloofd moet je zeer zeker links stemmen. Gelukkig mag je zelf de keuze maken, links, rechts of in het midden.  Het is in ieder geval door de komst van BBB en Ja21 spannender geworden. 


In de kranten staat het bol van Landelijke kopstukken, echter de personen die in de provincie en waterschap na de verkiezingen gaan besturen, zie je niet. Niet interessant genoeg blijkbaar. Op tv is het al niet anders, hoe mooi zou het zijn als ze de grote kopstukken eens hun werk laten doen, waar ze voor gekozen zijn i.p.v beloftes laten vertellen die zij niet waar kunnen maken. De kopstukken gaan niet in de besturen van provincie en waterschap zitten. 


De landelijke partijen mogen ook nog eens 27,6 miljoen euro uitgeven. 

Zie Hoogte subsidie politieke partijen en voorwaarden Voorwaarden subsidie politieke partijen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een politieke partij aan de volgende voorwaarden voldoen:


  • de partij is vertegenwoordigd in de Eerste en of Tweede Kamer;

  • de partij heeft ten minste 1.000 leden. Deze leden moeten jaarlijks minimaal € 12 contributie betalen.

Hoe meer zetels een partij heeft in het parlement en hoe meer leden, hoe hoger de subsidie. De hoogte van de totale subsidie aan politieke partijen hangt af van het aantal partijen dat een aanvraag indient.  De Rijksoverheid heeft jaarlijks een maximum bedrag voor alle subsidies aan politieke partijen. In 2021 was ongeveer € 27,6 miljoen beschikbaar voor politieke partijen.


Ik sta op lijst 4 van West-Brabant Waterbreed voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart en ik doe 1 belofte. Als ik gekozen wordt als algemeen bestuurslid dan ga ik mijn stinkende best doen, niet meer en niet minder. 

Ruimte wordt schaars………

16-01-2023 17:15


Ruimte wordt wel heel schaars.........


Opvallend dat er vandaag in het nieuws berichten staan van bedrijven die meer ruimte willen en ook Staatsbosbeheer wil er ieder jaar 30 hectare erbij. 

Er is nu al een groot tekort aan bedrijfsgrond en ondernemers willen steeds meer ruimte. Ik snap dat ondernemers willen uitbreiden, echter met alleen uitbreiding kom je er niet. Het betekent ook meer infrastructuur en vooral op locaties die nu nog agrarisch is. 


Met spoed gezocht: ruimte voor meer bos in West-Brabant. 

Staatsbosbeheer wil per jaar 30 hectare bos er bij planten en dan niet kleine stukjes maar grote gebieden. Staatsbosbeheer heeft niet eens geld om kinderkopjes ( https://www.bndestem.nl/breda/jaar-na-drugsdumping-likt-het-liesbos-zn-wonden-over-vijf-jaar-zien-we-pas-echt-de-schade~a6e63d61/ ) terug te leggen, maar wil wel meer bos aanplanten. 


Dan hebben we in ons gebied ook nog Noordrand Midden waardoor er 750 hectare landbouwgrond omgezet wordt in nieuwe natuur. Goed voor natuur, slecht voor landbouw. 


Etten-Leur heeft zoals vele andere gemeenten uitbreidingsplannen i.v.m bouw nieuwe woningen. Hoge Haansberg 1400 woningen, plus 100 flexwoningen. Dan zijn er ook nog plannen voor bouwen in het gebied aan de Lage Vaartkant. Bouwen in een beekdal waarvan het waterschap Brabantse Delta al een negatief advies heeft gegeven. 


Foto Jacques Lardenoy Selnature               Gebied Lage Vaartkant 


Bouwen, uitbreiding bedrijven, natuur, bos en dit allemaal ten koste van de ruimte in ons buitengebied. Ruimte die ten koste gaat van landbouwgronden. Wat blijft er straks over? 


Onderzoeken

06-08-2022 19:24


Blog onderzoeken


Wat is me opgevallen deze week? Het ene onderzoek na het andere kwam voorbij via sociale media. De gemeente Etten-Leur heeft wel heel veel onderzoeken op de rol staan. Onderzoek naar woonbehoefte, onderzoek naar dagactiviteiten en onderzoek naar ervaringen in verband met ervaringen jeugdzorg. Opvallend detail. Alle onderzoeken worden gedaan door externe bureaus. 

Als gemeenteraad hebben we uitgebreid gesproken tijdens de behandeling van de omgevingsvisie en bij het voorstel verordening sociale woningbouw huur en koopwoningen en de verhoging van de bedragen. Onze inwoners hebben behoefte aan betaalbare huur en koopwoningen. Jongeren willen graag in Etten-Leur blijven wonen en starters zitten ook met smacht te wachten op een woning. O,ze senioren willen graag bij voorzieningen wonen. Volgens mij is de behoefte heel duidelijk en zou daar geen onderzoek voor plaats hoeven te vinden. 

Dit geldt tevens voor de ervaringen in de jeugdzorg, als de knelpunten nu nog niet bekend zijn dan kan men deze taak beter teruggeven aan het Rijk. Wachtlijsten, slechte communicatie en ik kan nog wel even doorgaan. 

Na de verkiezingen hebben we afgesproken dat we veel meer met onze inwoners zouden praten en betrekken bij het verbeteren van beleid. Een onderzoek via de website, waarbij de link niet werkt, daar bereik je de groep senioren niet mee. Waarom niet langs de locaties gaan, waar nu de begeleiding van inwoners plaatsvindt. Hier kun je veel ophalen en dan heb je een extern bureau niet nodig. 

Wegen de kosten van deze onderzoeken op tegen de te behalen resultaten, ik denk het niet. De gegevens zijn op een eenvoudige manier te verzamelen, maar je moet dit wel met de menselijk maat doen. 


Bouwen, bouwen vergeten we niet iets?

29-06-2022 15:57

Opiniestuk: Bouwen, bouwen maar vergeten we niet iets? 


Vanuit de regering wordt er gesproken dat we na 2024 100.000 woningen extra erbij moeten bouwen. Grootschalige bouwlocaties, ombouwen van kantoren en meer flexwoningen. De bouw van koop en huurwoningen is veel duurder geworden en ook de prijzen van koopwoningen in de goedkope sector zijn enorm gestegen. 

Het tekort aan woningen stijgt in alle dorpen en steden, ook Etten-Leur komt vele woningen te kort voor spoedzoekers, vluchtelingen zoals de Oekraïense mensen, statushouders en onze eigen inwoners. Jongeren vertrekken en onze bevolking vergrijst. 

In het regeerakkoord is afgesproken om de woningbouw te versnellen tot 100.000 woningen per jaar. 

Het toverwoord van 2023 is bouwen. In Etten-Leur gaan we, als alles gaat zoals het gaat 1300 woningen bouwen op de Hoge Haansberg. Binnenstedelijk ook nog herontwikkeling van locaties en er ligt een opgave om kantoren om te bouwen. 


Wat mij nu bevreemd is het volgende. In de media kom je nu regelmatig berichten tegen dat scholen in kleine dorpen heel veel moeite hebben om voldoende leerlingen te houden. In plaatsen als Noordhoek, Langeweg wordt niet gebouwd en dat betekend dus geen nieuwe leerlingen, jongeren trekken weg en de dorpen zullen verouderen. Op zich is dat niet zo erg of toch wel? Doordat er geen nieuwe bewoners bijkomen zullen de voorzieningen ook langzaam verdwijnen, en daardoor verdwijnt ook het leven uit de dorpen. De bakker, slager en de supermarkt zullen niet genoeg klanten houden om te bestaan. Wat betreft de huisarts en andere medische voorzieningen zullen niet meer in het dorp een plaats hebben. Zie ik het te zwart? Ik denk het niet. 


Wat is een oplossing? Laat kleine dorpen ook woningen bouwen, de bouwgrond zal daar nog niet zo duur zijn en daardoor kunnen er ook goedkopere woningen gebouwd kunnen worden. Waarom alleen de grote steden en plaatsen laten bouwen? Bouw daar waar het het hardste nodig is. Wat mij zeer verbaasd is dat dit niet wordt besproken. Je leest er in de media eigenlijk nooit wat over. Het kan een kans zijn om daar de scholen te redden en de voorzieningen te behouden. Waarom in Etten-Leur zoveel woningen bouwen terwijl je een deel van de opgave ook bij kleine dorpen kunt leggen. Samen de opgave oppakken dat lijkt mij een mooie opgave.

Even stilstaan

04-05-2022 15:59

Even stil staan,

We herdenken diegene die voor onze vrijheid hebben gevochten. Aan alle personen die hun leven hebben gelaten tijdens de oorlogen.

Gewone mensen zoals jij en ik die nooit meer naar huis zijn terug gekeerd.


Even stilstaan,

Bij de verschrikkingen die kinderogen hebben gezien en meegemaakt.Kinderen die hebben moeten vluchten en hun veiligheid zijn kwijt geraakt. Kinderen die nog steeds de gevolgen van oorlogen met zich meedragen.

Even stilstaan,

Bij alle mensen die een dierbare hebben verloren.

We denken ook aan hen, die zonder moeder, vader of zoon en dochter moeten leven.

Gewone mensen die de littekens van oorlogsgeweld stil dragen.


Even stilstaan,

Bij diegene die nu nog steeds strijden voor onze vrijheid.

We staan daar nu even bij stil, terwijl hun strijd doorgaat.

Gewone mensen die de gevolgen dragen van de strijd die ze hebben gestreden.


Even stilstaan.

Bij diegene die niet ongeschonden uit de oorlog zijn terug gekomen.

Die nog iedere dag een strijd leveren om letterlijk te overleven.

Veteranen, jong en oud, laten we daar ook bij stilstaan.


Even stilstaan, 

Gewoon uit respect voor diegene die voor ons hebben gevochten.

Bedenk dat er mensen zijn die onze dankbaarheid verdienen.

Het thuisfront van onze soldaten, die hun partners door dik en dun hebben gesteund. 


Soms herdenken we op 4 mei veel meer dan dat we kunnen beseffen.

Wat een rust

19-03-2022 19:38


Blog wat een rust op sociale media.                                  .

De verkiezingen zijn weer voorbij, wat een rust op sociale media. Gelukkig maar, want nu kun je weer zien wat andere posten op hun pagina's. Leuke dingen, ernstige zaken en de goede dingen die mensen doen. Langs de wegen zie je nu nog maar een paar posters aan de palen. Iets verkeerd ingeschat door het APB? Het valt wel op. Overigens is het APB wel de grootste partij geworden met 6 zetels, dus APBers gefeliciteerd met jullie zege. ONS Etten-Leur 5 zetels is nu de tweede partij en meer stemmen behaald dan het CDA. Het CDA heeft een zetel afgegeven aan de VVD. Groenlinks/PvdA hadden er samen 3 en blijven op 3. D66 en wij, Leefbaar Etten-Leur hebben ieder 2 zetels. 

Dus al met al is er weinig veranderd. Behalve dan de opkomst.deze was bedroevend laag 46,1%. 

Waarom gaan inwoners niet stemmen, is het een ver van mijn bed show? Maakt het de inwoners niet uit wie de gemeente moet besturen? Hebben ze geen vertrouwen in de politiek? Dat laatste speelt wel mee. Ook niet zo gek, als je bedenkt dat de landelijke kopstukken hun stempel willen drukken op de gemeenteraadsverkiezingen. En dan die reclames op tv van de landelijke partijen en de grote posters in de bushokjes. Tja, dat kunnen ze doen, want ze krijgen campagnegeld. Let wel, ons belastinggeld.

Ik zeg, bij gemeenteraadsverkiezingen moet ieder zijn eigen broek maar ophouden en het geld dat landelijke partijen krijgen bij deze verkiezingen kun je beter stoppen in andere zaken. 

Wat vinden jullie? Heb ik gelijk? 


Nog even…………

11-03-2022 20:33


Lijst 7 samen voor een leefbaar(der) Etten-Leur.


Nog even............

Nog even, welgeteld 5 dagen en dan wordt het weer rustig op sociale media en buiten op straat. Op iedere straathoek kom je nu personen tegen in partij kleding en na 16 maart kan die kleding allemaal de kast in voor 4 jaar. 

Tja wat moet je nu vinden van campagne voeren? Is het leuk of een moetje? 

Ben je niet zichtbaar als je niet de straat opgaat of wordt je juist gemist? 

Heeft het nut om dure advertenties te zetten in de dagbladen en campagne borden aan lantaarnpalen? 

Het zijn gemeenteraadsverkiezingen die wederom door Den Haag gekaapt worden. Opvallend nu toch de btw op benzine en diesel naar beneden per 1 april en in juli de gasprijs. 2,8 miljard wordt er uitgetrokken voor compensatie voor de lage inkomens €800,- 

Tussen neus en lippen door is het bouwprogramma gepresenteerd om de benodigde woningen sneller te kunnen bouwen. Ze vergeten daarbij op te merken dat de regels die zij gemaakt hebben ons als gemeente belemmeren om sneller te bouwen. 

Opvallend een paar dagen voor de verkiezingen komen ze met deze berichten vanuit Den Haag. Hoe doorzichtig kun je zijn en denken ze in Den Haag dat de stemmers dit niet door zien? 


Kiezers laten zich niet gek maken door loze beloftes of maatregelingen die nu genomen worden vanuit Den Haag. Ik schat de kiezers hoger in dan dat ze dat in Den Haag doen. 


Dus ga stemmen op 14, 15, of 16 maart en laat je niet gek maken. Stem lokaal lijst 7 Samen voor een leefbaar(der) Etten-Leur.


Uw raadslid Clasien de Regt de nummer 2  

Wat houd je bezig …….’

23-02-2022 13:34

Wat houd je bezig......


Vandaag in Bn de Stem staat er een persartikel over vechtscheidingen die drukte veroorzaken in de jeugdzorg. Klopt, helemaal. Denise Huijbregts  van Ons Etten-Leur en ik namens Leefbaar Etten-Leur zijn de kartrekker geweest om dit onderwerp in kaart te brengen. In Etten-Leur hebben we samen met de andere raadsleden gesprekken gevoerd, verslagen gemaakt en dit met de ambtenaren en de VNG besproken. 

Aan de zijlijn heeft wethouder Vrolijk toegekeken, niet meer en minder. 


Nu kunnen we het volgende lezen: De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deed onderzoek naar het hoge aantal vechtscheidingen in de jeugdzorg. ,,Het aandeel kinderen vanuit een vechtscheidingssituatie is in jeugdzorgtrajecten en in jeugdbescherming oververtegenwoordigd'', zegt wethouder Frank Vrolijk van Etten-Leur die aan het onderzoek meewerkte. Vrolijk benadrukt dat het niet alleen om vechtscheidingen gaat. Ook bij scheidingen waar ouders zonder ruzie uit elkaar gaan, kunnen kinderen in een vorm van jeugdzorg terechtkomen, bijvoorbeeld omdat ze behoefte hebben aan een psycholoog. ,,Ook als je ouders goed uit elkaar gaan, kunnen kinderen emotioneel geraakt worden.'' Zo ontwikkelen veel kinderen een hechtingsprobleem. 


De wethouder heeft aan het onderzoek meegewerkt, dit roept bij mij toch heel veel vraagtekens op. Ik denk dat de wethouder toch wel even een nuance had mogen geven. Zonder de inzet op dit onderwerp van raadsleden had hij nu geen reactie kunnen geven. Ere wie ere toekomt, toch? Of zoals ze ook wel eens zeggen: " pronken met andermans veren". 


Ach wie weet krijgen we nog wel een compliment van deze wethouder voor onze inzet waar hij mooi weer mee speeld. 


Tja zo gaat het in de politiek, soms zit het mee (voor de wethouder) en tegen voor hardwerkende raadsleden die blijkbaar niet bestaan. Gezien en gezien worden...... 


Clasien de Regt 

Verkiezingen

13-02-2022 10:07

Verkiezingen 

Over een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen weer voorbij en kunnen we de belans opmaken. Tot die tijd zult u overspoeld worden op sociale media over de standpunten van partijen, voorstellen kandidaten en andere zaken die gelinkt zijn aan de gemeenteraadsverkiezingen, 

Het straatbeeld zal ook worden opgevrolijkt met posters, spandoeken met daarbij de knappe afbeeldingen van kandidaten van verschillende partijen. 

Er is enige troost, dit komt maar eens in de 4 jaar voor. 

Maak gebruik van je stemrecht  en hierbij een stem tip,


Samen maken we Etten-Leur leefbaar(der) 


Stem Lijst 7 Leefbaar Etten-Leur

Nummer 2 Clasien de Regt 


Niet uit te leggen…….

23-08-2021 15:52

Niet uit te leggen.......


Corona houd Nederland in zijn greep, festivals en grote meerdaagse evenementen kunnen nog niet door gaan. In Etten-Leur wordt de kermis in een kleine variant gehouden. Popelucht mag niet doorgaan. In Zandvoort mag en kan blijkbaar alles 75.000 bezoekers per dag en er rijden zelfs extra treinen ten koste van andere treinen in andere delen van Nederland. 

Voetbalwedstrijden met volle tribunes en schreeuwende en zingende supporters. 

Dit mag allemaal wel en wordt gewoon toegestaan. Let wel, ik gun iedereen zijn of haar feestje, maar waarom wordt er gemeten met 2 maten. 

Een crematieplechtigheid vindt plaats in een besloten kring i.v.m de maatregelen. Te triest voor woorden. Nabestaande moeten keuzes gaan maken wie wel en wie niet aanwezig kan zijn. 90 personen mogen bij een crematie zijn. Het is toch al niet eerlijk als je iemand moet verliezen en dan ook nog beperkingen!!!!!

Dit is toch niet uit te leggen.......