14 april 2015 Persbericht Local FM

Clasien de Regt uit fractie VVD Etten-Leur

Clasien de Regt en de VVD fractie hebben besloten uit elkaar te gaan. Volgens het persbericht mist ze de klik met enkele fractieleden. Clasien de Regt gaat verder als éénmans/vrouw fractie.

 

In een korte emotionele reactie noemde Clasien het werk wat ze voor VVD heeft verricht in de laatste jaren. Maar het plezier van het raadswerk is haar in de nieuwe samenstelling niet goed bekomen. ‘De chemie was weg’.

Zo benadrukt ook de waarnemend voorzitter van de VVD, Bert Thijssen. Hij vervolgde om te benadrukken dat het een ‘scenario met enkel verliezers’ is. Woorden van gelijke strekking werden ook door Clasien gebruikt. De VVD heeft zich alle moeite getroost de nu verloren zetel te behouden voor de partij. Toen dit niet mogelijk bleek is besloten tot deze drastisch, maar in onderling overleg, genomen stap. Afgesproken is verder dat beide partijen niet verder inhoudelijk over de kwestie naar buiten treden.

Clasien de Regt zal proberen het plezier in de politiek en het raadswerk terug te krijgen. Ze staat nog steeds achter de politieke standpunten van de VVD. Afwachten dus of de VVD echt een zetel kwijt is.