zorg om zorgmijders persartikel

10-02-2017 12:37

ETTEN-LEUR

 

RAADSLID CLASIEN DE REGT.

MARIËTTE DEN ENGELSE

Vorig jaar maakten 1397 Etten-Leurenaren gebruik van een collectieve zorgverzekering. Een stijging van 538 ten opzichte van 2015, toen 859 inwoners gebruikmaakten van die verzekering. Het college van B en W spreekt van een forse toename.

Tegelijkertijd erkent de gemeente dat er nog steeds inwoners zijn die niet van de collectieve verzekering gebruikmaken maar er wel voor in aanmerking komen. Of dat onwetendheid is of dat burgers bewust zorg mijden, is niet bekend. Dat antwoordt het college op vragen van fractie De Regt die zich zorgen maakt over zorgmijders in Etten-Leur. Dit omdat recent is gebleken dat dit landelijk vaak voorkomt vanwege de hoogte van het eigen risico. Uit angst voor de rekening gaan patiënten lang niet altijd naar de huisarts of laten zij medicijnen bij de apotheek liggen. De wijkteams in Etten-Leur worden ingezet om probleemsituaties en zorgmijders zo snel mogelijk in beeld te

krijgen. Huisartsen en apothekers worden door de gemeente actief geïnformeerd over de mogelijkheden van de collectieve verzekering zodat ze hun patiënten kunnen inlichten.

In Etten-Leur kunnen inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum gebruik -maken van een collectieve verzekering. Het is een uitgebreide verzekering, waarbij de gemeente het eigen risico van 385 euro per jaar betaalt. De gemeente stimuleert het gebruik van de verzekering, die ook voor chronisch patiënten bedoeld is. ,,Er kan, mag en wordt niemand uit de doelgroep geweigerd om de reden dat men chronisch patiënt is", schrijft het college aan raadslid Clasien de Regt. ,,In het contract met CZ ligt vast dat personen die aan de gemeentelijke voorwaarden voldoen, zonder medische selectie jaarlijks per 1 januari kunnen deelnemen."

CZ is niet de enige zorgverzekeraar die een gemeentelijke collectieve zorgverzekering kan aanbieden. In Etten-Leur is gekozen voor CZ. ,,De uitvoering van de collectieve verzekering voor minima is sinds 1 januari 2015 gedelegeerd aan Het Werkplein Hart van West-Brabant", verduidelijkt het college aan De Regt. ,,Het Werkplein is verantwoordelijk voor het aangaan van een overeenkomst met een zorgverzekeraar. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het regionaal marktaandeel van de zorgverzekeraar, de premiehoogte, de klanttevredenheid en de administratieve belasting."

 

 

Terug