'Wij hebben het volste vertrouwen in onze agrarische sector'

08-01-2018 09:19

 

Twijfels aan nut extra controle veehouderijen

 

Na recente berichtgeving over gesjoemel in de agrarische sector zijn er extra controles. Niet iedereen is overtuigd van het nut daarvan.
MARIËTTE DEN ENGELSE

 

De fracties De Regt en Leefbaar Etten-Leur zetten vraagtekens bij het extra toezicht op intensieve veehouderijen.

Sinds 1 januari zijn de provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten, waaronder Etten-Leur, een project gestart om te controleren of agrarische bedrijven aan wet- en regelgeving voldoen. De Omgevingsdienst moet deze extra controles uitvoeren; de provincie en deelnemende gemeenten pompen er geld in.

De twee genoemde fracties hebben grote twijfels aan de meerwaarde van het project. ,,In Etten-Leur hebben we de controles toch op orde, er is nooit melding gemaakt dat de controles zoals we die nu uitvoeren niet voldoende zouden zijn'', schrijven de fracties aan het college van B en W.
Vertrouwen
Het extra toezicht is volgens De Regt een gevolg van recente berichtgeving over mestfraude. Die ziet daar zelf geen reden in voor extra inzet op controles. ,,In Etten-Leur vinden regelmatig controles plaats. Bovendien hebben we toch het volste vertrouwen in onze agrarische sector.''

Wat De Regt en Leefbaar vooral vreemd vinden is, dat in dit project ook meteen het verwijderen van asbest en het nemen van energiebesparende maatregelen wordt besproken. Er wordt gecontroleerd hoeveel vierkante meter asbest er aanwezig is op de daken bij agrarische bedrijven. Verder moeten sommige bedrijven verplicht een aantal energiebesparende maatregelen nemen op basis van hun energieverbruik. Ook daar wordt op gecontroleerd.

,,De Omgevingsdienst wordt daarvoor extra opgetuigd, terwijl wij als gemeente Etten-Leur al genoeg doen op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en asbest'', vinden de vraagstellers.

Daarbij komt volgens de fracties dat de Omgevingsdienst nu al moeite zou hebben om aan verplichtingen te voldoen. ,,Daar komen nu nog eens extra taken bij, zoals voorlichting geven over het verwijderen van asbest en het nemen van energiebesparende maatregelen. Hoe kijkt het college daar tegenaan'', willen de partijen weten.

Etten-Leur heeft tien intensieve veehouderijen, die op verzoek van de gemeente jaarlijks of tweejaarlijks worden gecontroleerd.

 

Terug