Wet is wet, ook voor de gemeente !!!!!!!!

27-06-2015 13:24


Opmerkelijke, er ligt een uitspraak van de afdeling rechtspraak over een geurcirkel. Zie bijgevoegd kaartje blauwe lijn is de geurcirkel van de gemeente en rode is van afdeling rechtspraak. De gemeente lapt de wettelijke regels aan haar laars. Mogen dat onze inwoners ook doen? Ik dacht het niet. De gemeente wil woningen bouwen in Schoenmakershoek-Oost, in een geurcirkel van een bedrijf, wettelijk mag dit dus niet. Ach, zegt gemeente: " we hebben onze eigen visie en regels". In de bijgevoegde brief wordt gesproken over het feit dat de gemeenteraad nog een geurvisie en verordening moet vaststellen in voorjaar 2016.  Vooruit lopend gaat de gemeente al wel woningen bouwen waar het duidelijk niet mag. Is er misschien al brede steun vanuit de coalitie? De gemeenteraad heeft al eerder de geurvisie afgekeurd en de boodschap meegegeven, er wordt niet gebouwd in geurcirkels. 

Drukt de gemeente dit door omdat ze financiële middelende nodig heeft, daar lijkt het sterk op. Zo zie je maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Al met al is dit toch een sterk staaltje van " wettelijke regels gelden voor iedereen behalve voor de gemeente". Goed voorbeeld van onze gemeente, toch? 

Terug