Vertrouwenscoaches het sociale domein niet onafhankelijk?

01-07-2017 10:09

Verbazing over coaches

ETTEN-LEUR, 1 juli 2017 Bn de Stem 

De politieke eenmansfractie De Regt is verbaasd, boos en teleurgesteld dat de gemeente Etten-Leur drie vertrouwenspersonen heeft aangesteld, zonder de gemeenteraad er in te kennen. Raadslid Clasien de Regt vreest ook dat de vertrouwenspersonen niet onafhankelijk zijn.

Op de website van de gemeente Etten-Leur staat dat de vertrouwenscoaches per 1 juli aan de slag gaan. Inwoners kunnen bij hen terecht voor advies op alle gebied. Het is de bedoeling dat de coaches helpen de levenssituatie van de inwoners te verbeteren.

De vertrouwenscoaches informeren, begeleiden, verwijzen en werken indien nodig samen met andere organisaties.


'Waarom is raad niet op de hoogte?'

De aangestelde coaches zijn wijkverpleegkundigen Lisan Bastiaansen en Michelle Hertogh en maatschappelijk werker Elke Pemen.

Raadslid De Regt is verbolgen dat er met geen woord over wordt gerept in de kadernota, het huishoudboekje van de gemeente, dat deze week besproken is. De fractie is zeker niet tegen de aanstelling van een vertrouwenspersoon. ,,Maar wij hebben gepleit voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Nu komen er drie die in dienst zijn van de gemeente. Hoe onafhankelijk is dat?"

Fractie De Regt stelt in een brief aan B en W diep teleurgesteld te zijn in de gang van zaken. ,,Zo ga je niet met elkaar om." De partij wil weten waarom de raad niet is geïnformeerd en er niks over in de kadernota staat.

 

 

Terug