Verslag informatieavond Strijpen-de Berk Noordrand Midden

06-08-2022 21:44

Verslag informatiebijeenkomst Strijpen- de Berk onderdeel Noordrand Midden 


21 juni 2022 locatie De Linde Etten-Leur


Aanwezig: 14 belangstellende, 3 ambtenaren waterschap, Arcadis adviesbureau, ambtenaar Breda en Staatsbosbeheer. 


We kregen uitleg met een power presentatie over de plannen in en rond het gebied Strijpen-de Berk. De opzet van de avond was er om belangstellende mee te nemen in de voorgenomen plannen en iedereen kon vragen stellen en ideeën aanleveren. 


Wat opviel was dat er weinig tot geen kennis was van het gebied. Op kaartjes stonden waar nu bos is gewoon niks ingetekend. Ook een aantal bekende feiten over het gebied wisten ze niet. Hierdoor kregen ik en ik denk ook de andere dat ze niet wisten waar het overging. 

Verder viel op dat er een grens bepaald is, maar als je het gebied kent dan is dit niet de juiste grens. Juist de aanliggende percelen met bos zou je er bij moeten betrekken omdat die ook grenzen aan het gebied. De waterstructuur wordt flink aangepast dus de bospercelen aan de Donkerstraat kunnen in het plangebied vallen. Het zijn ook nog eens percelen waar je niks aan hoeft te doen. 


Bij enkele sfeerbeelden die we te zien kregen, zag je dat ze het gebied totaal niet kenden. Langs de Elshoutweg is er een aantal jaren geleden agrarische gronden omgezet naar natuur met bos. Hier hadden ze bedacht een bos te planten, terwijl dat er al is. 


Ik heb geen idee vanaf welk moment het adviesbureau Arcadis met dit project is gestart, maar de kennis van het gebied is slecht. Gelukkig waren er belangstellende die er op wezen wat en hoe het er nu uit ziet. 


Het is natuurlijk belangrijk om een informatieavond te houden om de voorgenomen plannen te presenteren. Echter dan moeten degene die de uitleg geven wel het gebied enigszins kennen. 


Ik ben zeer benieuwd hoe het concept- ontwerp plan er uit gaat zien. Mijn op- en aanmerkingen waren: 

  1. Kijk hoe je omgaat met de Elshoutweg, dit is nu een sluiproute wat straks door het natuurgebied blijft lopen. De weg is niet geschikt voor druk verkeer en zou eigenlijk een landbouwsluis moeten krijgen om verkeer te weren, maar wel de agrarische gronden die er liggen bereikbaar blijven.Het is een aanbeveling om samen met de gemeente Etten-Leur dit gebied veilig te maken voor natuur (reeën) en recreanten. 

  2. Kijk of je een natuur- kinderspeelplaats kunt realiseren in het gebied, dit zou aan kunnen sluiten op het Kabouterbos wat aan de Deurnestraat ligt en net buiten het gebied is gelegen. 


De belangstellende hebben zorgen geuit over het verhogen van het waterpeil en de gevolgen daarvan en de bereikbaarheid van hun percelen i.v.m vernatting. 


Al met een leerzame avond. 


Clasien de Regt 


Terug