Ruimte wordt schaars………

16-01-2023 17:15


Ruimte wordt wel heel schaars.........


Opvallend dat er vandaag in het nieuws berichten staan van bedrijven die meer ruimte willen en ook Staatsbosbeheer wil er ieder jaar 30 hectare erbij. 

Er is nu al een groot tekort aan bedrijfsgrond en ondernemers willen steeds meer ruimte. Ik snap dat ondernemers willen uitbreiden, echter met alleen uitbreiding kom je er niet. Het betekent ook meer infrastructuur en vooral op locaties die nu nog agrarisch is. 


Met spoed gezocht: ruimte voor meer bos in West-Brabant. 

Staatsbosbeheer wil per jaar 30 hectare bos er bij planten en dan niet kleine stukjes maar grote gebieden. Staatsbosbeheer heeft niet eens geld om kinderkopjes ( https://www.bndestem.nl/breda/jaar-na-drugsdumping-likt-het-liesbos-zn-wonden-over-vijf-jaar-zien-we-pas-echt-de-schade~a6e63d61/ ) terug te leggen, maar wil wel meer bos aanplanten. 


Dan hebben we in ons gebied ook nog Noordrand Midden waardoor er 750 hectare landbouwgrond omgezet wordt in nieuwe natuur. Goed voor natuur, slecht voor landbouw. 


Etten-Leur heeft zoals vele andere gemeenten uitbreidingsplannen i.v.m bouw nieuwe woningen. Hoge Haansberg 1400 woningen, plus 100 flexwoningen. Dan zijn er ook nog plannen voor bouwen in het gebied aan de Lage Vaartkant. Bouwen in een beekdal waarvan het waterschap Brabantse Delta al een negatief advies heeft gegeven. 


Foto Jacques Lardenoy Selnature               Gebied Lage Vaartkant 


Bouwen, uitbreiding bedrijven, natuur, bos en dit allemaal ten koste van de ruimte in ons buitengebied. Ruimte die ten koste gaat van landbouwgronden. Wat blijft er straks over? 


Terug