Raad in meerderheid voor verhuizen transportbedrijf

22-03-2016 13:47
 
 

In overgrote meerderheid denkt de politiek in Etten-Leur dat transportbedrijf Lips geen toekomst heeft aan de Hoevenseweg. Dat bleek gisteravond tijdens een raadszitting.

Slechts ONS en fractie De Regt zijn van mening dat Lips al zo lang wordt gedoogd (sinds 1998) dat de gemeente naar alternatieven moet zoeken. De raad besprak een voorstel dat nodig was geworden nadat vorig jaar de Raad van State de gemeente op een aantal punten terugfloot.

Omdat in de uitspraak van het rechtscollege echter niets werd gezegd over het aantal vrachtwagens dat het bedrijf op het terrein mag stallen, zorgde dit punt nog voor enige discussie. Zo toonden CDA en VVD nog compassie door er op te wijzen dat het bedrijf de huidige twee trucks op deze locatie - oorspronkelijk bestemd voor landbouw - mag blijven gebruiken.

Het APB herinnerde eraan dat de raad drie jaar geleden al vond dat de Hoevensweg geen plek is voor uitbereiding van het transportbedrijf. D66 is 'gelukkig met de conservatieve invulling' die het college aan het gebruik van het terrein wil stellen: hooguit twee vrachtwagens dus.

Volgens de PvdA is dat een opstelling die recht doet aan de historisch gegroeide situatie. Uitkopen lijkt de partij geen voor de hand liggende oplossing, liet de fractie bij monde van Hans Wierema weten.

Lips heeft al meerdere malen aangegeven - om wille van de bedrijfsvoering - te willen uitbreiden naar zeker vijf trucks. Het bedrijf toonde zich wel bereid tot het nemen van maatregelen die de overlast voor de buren zouden beperken.

De gemeenteraad heeft daar echter geen vertrouwen in, op ONS en de fractie De Regt na. Deze fracties vrezen dat de Raad van State de gemeente opnieuw zal terugfluiten. Waar De Regt stelde dat dit het einde van Lips kan zijn, sprak ONS van 'inadequaat handelen' in deze zaak van gemeentezijde. Wethouder Ron Dujardin meent echter dat het nu aan het transportbedrijf zelf is om op zoek te gaan naar een andere locatie. Een raadsmeerderheid is het daarmee eens.

DOOR HERBERT KATS

 

Terug