Persbericht kinderparadijs

08-02-2022 17:42

Persbericht kinderspeelparadijs 

Op 22 januari 2020 heeft het APB samen met Leefbaar Etten-Leur aandacht gevraagd of het mogelijk is dat er een kinderspeelparadijs zou kunnen worden gerealiseerd in Etten-Leur. 

Na aanleiding van de behandeling van de partiële herziening bestemmingsplan buitengebied in de gemeenteraad is duidelijk geworden dat er in het buitengebied de mogelijkheid bestaat om een kinderspeelparadijs te realiseren, 

Via dit persbericht doen wij dan ook een oproep aan geïnteresseerde om de kans te grijpen om een kinderspeelparadijs te realiseren in het buitengebied onder de voorwaarde die de gemeente hanteert, Voor het reasliseren van een dergelijk initiatief denken wij bijvoorbeeld aan een leegstaande schuur/loods bij een agrarisch bedrijf. Het zou dus wellicht een nevenfunctie kunnen zijn van een agrarisch bedrijf of in een leegstaande agrarisch bedrijf (VAC) 

Qua inwonersaantal is Etten-Leur een zeer interessante gemeente voor een speelparadijs. 

We hebben in Etten-Leur veel gezinnen met kleine kinderen. Deze gezinnen willen we in Etten-Leur een speelparadijs bieden. Nu moeten ze in onze naast gelegen gemeenten of nog verder naar een speelparadijs. Gezinnen die geen eigen vervoer hebben kunnen dus moeilijk een speelparadijs bezoeken. 

Wat zou het geweldig zijn als er een speelparadijs in Etten-Leur komt.

Namens de fracties van APB en Leefbaar Etten-Leur,

Raadsleden Kim van Drongelen en Clasien de Regt 

 

 

Terug