Onderzoeken

06-08-2022 19:24


Blog onderzoeken


Wat is me opgevallen deze week? Het ene onderzoek na het andere kwam voorbij via sociale media. De gemeente Etten-Leur heeft wel heel veel onderzoeken op de rol staan. Onderzoek naar woonbehoefte, onderzoek naar dagactiviteiten en onderzoek naar ervaringen in verband met ervaringen jeugdzorg. Opvallend detail. Alle onderzoeken worden gedaan door externe bureaus. 

Als gemeenteraad hebben we uitgebreid gesproken tijdens de behandeling van de omgevingsvisie en bij het voorstel verordening sociale woningbouw huur en koopwoningen en de verhoging van de bedragen. Onze inwoners hebben behoefte aan betaalbare huur en koopwoningen. Jongeren willen graag in Etten-Leur blijven wonen en starters zitten ook met smacht te wachten op een woning. O,ze senioren willen graag bij voorzieningen wonen. Volgens mij is de behoefte heel duidelijk en zou daar geen onderzoek voor plaats hoeven te vinden. 

Dit geldt tevens voor de ervaringen in de jeugdzorg, als de knelpunten nu nog niet bekend zijn dan kan men deze taak beter teruggeven aan het Rijk. Wachtlijsten, slechte communicatie en ik kan nog wel even doorgaan. 

Na de verkiezingen hebben we afgesproken dat we veel meer met onze inwoners zouden praten en betrekken bij het verbeteren van beleid. Een onderzoek via de website, waarbij de link niet werkt, daar bereik je de groep senioren niet mee. Waarom niet langs de locaties gaan, waar nu de begeleiding van inwoners plaatsvindt. Hier kun je veel ophalen en dan heb je een extern bureau niet nodig. 

Wegen de kosten van deze onderzoeken op tegen de te behalen resultaten, ik denk het niet. De gegevens zijn op een eenvoudige manier te verzamelen, maar je moet dit wel met de menselijk maat doen. 


Terug