Omgevingsvisie bouwlocaties en wegvarianten

24-02-2021 17:51

Maandagavond 22 februari 2021 raadsvergadering 


Een pittig dossier,  de deelnotitie omgevingsvisie bouwlocaties en weg varianten. Veel weerstand vanuit de wijken groot en klein Sander i.v.m doortrekken Aletta Jacobslaan. Leefbaar Etten-Leur heeft zich hard gemaakt voor een aantal belangrijke zaken. Hieronder in een notendop onze inbreng.


De hoogtepunten van raadsvergadering 


Samen met APB, Groenlinks, D66 en Ons Etten-Leur het doortrekken van de Aletta Jacobslaan uit de deelnotitie gehaald tot zeker 2022. We zullen als de kiezer ons veel stemmen gunt  ook opnemen in de raadsprogramma voor de periode 2022 tot 2026. We willen deze optie ook niet meer in de omgevingsplannen terug zien.


Er ligt een principe verzoek vanuit Life en Garden, zij willen verhuizen naar de locatie tegenover de Boerenbond aan het Trivium. Op dit te betalen willen ze woningen bouwen op de huidige locatie. Hier zouden 20 tot 30 woningen kunnen komen, maar wel in de duurste categorie. Life en Garden wil graan de onbebouwde gronden mee nemen in de ontwikkeling. Echter het college liet per brief weten de onbebouwde gronden niet te willen betrekken bij de herontwikkeling van Life en Garden. 

Leefbaar Etten-Leur heeft een pleidooi gehouden en een toezegging van de wethouder gekregen dat de onbebouwde gronden meegenomen worden bij het overleg met Life en Garden. Door deze ontwikkeling kunnen er goedkoop, middelduur en dure woningen worden gebouwd. 


Afslag Rijsbergen die ook in ons verkiezingsprogramma staat ( nu 3 jaar oud) en nodig wordt gemist staat eindelijk op de agenda van de wethouder. 


Langs de Grauwe Polder staan panden en locaties op het bedrijventerrein te verpauperen. We hebben de toezegging dat de wethouder in gesprek gaat met de eigenaren om eventueel woningbouw te realiseren. 


Minpunten


Doordat we woningen willen bouwen en rondwegen aanleggen verdwijnt er groen. We zijn verplicht om natuurcompensatie te doen. We hebben de wethouder gevraagd of het mogelijk is de nieuwe aanleg van natuur te compenseren met de plannen rond Noordrand Midden( Kelsdonk). Dit kon volgens de wethouder niet omdat de plannen al in een vergevorderd stadium zijn. Er moeten nog wel gronden worden aangekocht. Al met al een grote gemiste kans. 


Terug