ETTEN-LEUR – De fracties van CDA, ONS Etten-Leur en Fractie De Regt hebben het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur voorgedragen om alsnog uitvoering te geven aan het amendement over de huwelijksleges, zoals dat op 8 november vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen.

Aanleiding voor het amendement was het feit dat de tarieven voor trouwen in Etten-Leur niet volledig in lijn liggen met die in omliggende gemeenten en gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal als Etten-Leur in de provincie Noord-Brabant. Wethouder Jan van Hal zegde in de raadsvergadering van 8 november toe dat de tarieven voor het trouwen zouden worden onderzocht en dat hieraan in de kadernota 2018-2021 een hoofdstuk zou worden gewijd. Dat laatste is echter niet gebeurd.

Communicatie
“Op 2 juni is een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin is medegedeeld dat in de kadernota niet wordt ingegaan op de huwelijksleges en dat pas bij de belastingvoorstellen 2018 voorstellen voor aanpassing van de huwelijksleges worden gedaan”, aldus CDA-raadslid Richard Weijers namens de indieners van het amendement in november. De fracties van CDA, Ons Etten-Leur en Fractie de Regt zijn er verbaasd over dat er geen uitvoering wordt gegeven aan het amendement en de toezegging. Ook de wijze waarop dit bekendgemaakt is, is de partijen in het verkeerde keelgat geschoten Weijers: “De communicatie hierover verdient geen schoonheidsprijs. In vier zinnen zonder onderbouwing.”

Zomerreces
De fracties van CDA, Ons Etten-Leur en Fractie de Regt dragen het college van burgemeester en wethouders in een brief op om de onderzoeksresultaten alsnog aan de raad kenbaar te maken en om nog voor het zomerreces uitvoering te geven aan het amendement en de gedane toezegging.