Gesprek over auto's bij school

09-03-2018 17:40

Gesprek over auto's bij school

JOS HACK
Eerst praten met de verkeerswerkgroep van brede school De Vier Heemskinderen en op basis daarvan kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. In die volgorde gaat de gemeente Etten-Leur aan de slag met de verkeerssituatie rond de school waar omwonenden klagen over parkeeroverlast.
 
De gemeente vindt het niet nodig daarover nog apart in gesprek te gaan met de bewoners. Die zijn al vertegenwoordigd in de werkgroep die op dinsdag 20 maart bij elkaar komt. Bij dat overleg schuiven ook de wijkagent, wijk-boa en wijkmanager aan.
 
In antwoord op vragen van de fracties De Regt en Leefbaar Etten-Leur over de problematiek rond de school, laat het college weten dat de school tevreden is over eerder genomen maatregelen. De veiligheid en overzichtelijkheid zijn sinds vorig jaar met de instelling van een parkeer- en stopverbod in de AM de Jongstraat en Nieuwe Kerkstraat aanzienlijk verbeterd. Ook voor fietsers is het nu een stuk veiliger. Bij de gemeente zijn er de laatste tijd geen klachten meer binnengekomen. Wel is gevraagd in de AM de Jongstraat het daar geldende stopverbod te verduidelijken met een gele lijn.
 
De gemeente gaat bij de reconstructie van de AM de Jongstraat nog wel extra haakse parkeervakken aanleggen. Die komen tussen de Heilig Hartstraat en de Kerkwerve tussen de monumentale bomen.
 
Het college vindt wel dat er in het gebied te veel verkeersborden staan. Dat maakt het verwarrend. De gemeente gaat de situatie opnieuw bekijken en wil zoveel mogelijk overbodige borden verwijderen. Verder geeft het college aan dat verkeersouders en boa's de situatie in de gaten houden.
 
Terug