Extra steun voor zieken

16-09-2015 13:23
Fracties: extra steun voor zieken
ETTEN-LEUR
'Etten-Leur moet sociaal gezicht te tonen'

Ons Etten-Leur zegt het klip en klaar: de gemeenteraad moet alsnog extra geld uittrekken voor chronisch zieken en gehandicapten. Fractie De Regt en Leefbaar Etten-Leur roepen andere partijen op een daad te stellen. "Voor dit doel is nog ruim twee ton over", brengt Clasien de Regt in herinnering.

De drie fracties stuurden het college in juli een brief met vragen over mensen die recht hebben op de zorgpolis Gemeente Extra Uitgebreid, maar hier geen gebruik van maken. Ze riepen wethouder Jean-Pierre Schouw op deze groep 250 euro toe te stoppen, maar dat was volgens de wethouder niet mogelijk.

Nu laat het college weten dat toch de mogelijkheid bestaat een tegemoetkoming te verstrekken, met oog op de zelfredzaamheid en participatie. "Mensen die onder het sociaal minimum leven, kunnen zich aanmelden voor deze aanvullende verzekering." Maar dat is wel een kwestie van eigen verantwoordelijkheid, luidt het antwoord op de raadsvragen.

Het college erkent dat voorlichting over deze aanmelding 'eind 2014 onder tijdsdruk heeft plaatsgevonden'. Daarom zal de communicatie dit najaar 'tijdig en helder' zijn, zodat mensen hier rekening mee kunnen houden bij de keuze van hun verzekering voor 2016.

De drie fracties zien dit als een verkapt excuus. Zowel Leefbaar-voorman Louis Roks als De Regt spreken van 'het afschuiven van verantwoordelijkheid naar een kwetsbare groep burgers'. Roks noemt het tijd dat de gemeente een sociaal gezicht toont. Hij heeft goede hoop: "Ik proefde die sfeer breder in de raad. Nu moeten er daden volgen."

Fractieleider Lia Boeren van Ons Etten-Leur rekent op brede steun. "Meestal stemt een meerderheid in met dit soort initiatieven. Als je een fout erkent, moet je iets doen om het recht te zetten." De fracties willen de kwestie in de eerstvolgende raadsvergadering aankaarten.

DOOR HERBERT KATS
Terug