Column Bn de Stem

02-05-2015 11:29

Levendig


Het centrum van Etten- Leur wordt levendiger nu de terrassen op het Raadhuisplein, Marktplein en Markt fors uitgebreid mogen worden. Zelfs Donker & Blond krijgt een terras op het minipleintje bij Hof van den Houte. Horeca-ondernemers blij, gemeente blij en vooral bezoekers blij die nu altijd wel ergens in de zon kunnen genieten van een heerlijk drankje. En dat is nu net de bedoeling. Dat mensen langer in het centrum blijven, winkels bezoeken, de economie zo een handje helpen en er zelf plezier aan beleven. Meer reuring in de stad, meer deining om zo het centrum een boost te geven.

Een beetje meer deining zou de politiek ook goed doen. Niet dat politici rollebollend met elkaar over straat moeten gaan. Zeker niet, maar iets meer debat, iets meer een uitgesproken mening zou best welkom zijn. Natuurlijk is er Leefbaar Etten-Leur die zo nu en dan wat speldeprikken uitdeelt. Maar dat is dan weer zo voorspelbaar.

Etten-Leur is, voor zover ik het kan bekijken in de korte tijd dat ik hier werkzaam ben, politiek stabiel en dat is goed. Maar het neigt ook naar saai. Echt kleur bekennen is er niet bij.

Onderwerpen die mogelijk tot discussie kunnen lijden, worden op voorhand in de kiem gesmoord. Zo lijkt het in ieder geval. Tijdens opiniebijeenkomsten en raadsvergaderingen wijzen de politieke neuzen meestal dezelfde richting uit, hooguit met een lichte afwijking.

Strak oppositie wordt er ook niet gevoerd. Ja, een enkele keer bínnen een fractie en die splijt dan in tweeën. En daarom hebben we nu fractie De Regt. Haar eerste brief aan het college heeft Clasien al geschreven. Ze steunt de WMO-adviesraad in de wens de functie van secretaris te koppelen aan een werkervaringsplek. De adviesraad zelf was van die steun opmerkelijk genoeg niet op de hoogte. Maar richting college heeft Clasien de oppositietoon ingezet. Een pril begin van hopelijk wat meer politiek leven in de brouwerij. 

De politieke neuzen wijzen meestal in dezelfde richting, hooguit met een kleine afwijkingPOLITIEK 

Mariëtte den Engelse 

Terug