Centrum parkeren

22-06-2016 09:28
Brede steun voor parkeerbeleid ondanks zorgen
ETTEN-LEUR
'Kosten pas na evaluatie echt duidelijk'

Met 'een afgetekende meerderheid' heeft de gemeenteraad van Etten-Leur gisteravond de weg vrij gemaakt voor het nieuwe parkeerbeleid. Slechts de fractie De Regt vond het 'jammer' dat andere partijen niet wat extra tijd wilden nemen voor laatste verbeteringen.

De brede steun voor het parkeerplan maakt de afhandeling op 4 juli tot een hamerstuk. 'Aan de slag' was het sleutelwoord. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen meer zijn. Een raadsmeerderheid is evenwel bereid af te wachten wat een evaluatie over een jaar oplevert.

Het plan beoogt door een betere spreiding en een gericht tarievenbeleid de parkeeroverlast in het centrum te verminderen. Daarvoor wordt het vergunningengebied sterk vergroot en centrumbewoners twee gratis parkeervergunningen geboden.

Op hoofdlijnen gelooft de raad in deze aanpak. Maatwerk voor bewoners van het Burchtplein en de Valburg en zorgen over de kosten van het nieuwe parkeerbeleid bleken echter nog wel degelijk pijnpunten.

Wethouder Jan van Hal pareerde kritiek van onder meer de VVD en PvdA op het ontbreken van een duidelijk kosten-batenplaatje. De inschatting is dat het nieuwe beleid (de gratis vergunniingen, lagere tarieven) ongeveer een ton kan kosten.

Volgens Van Hal kan het plan uiteindelijk echter 'een aardige opbrengst" te zien geven, vooral als het gebruik van de parkeerkelder in het centrum toeneemt. De wethouder toonde weinig compassie voor het idee van Leefbaar om appartementbewoners ook de keus te geven om een gratis vergunning voor bovengronds parkeren aan te vragen.

Dat een vergunning voor de ondergrondse garage voor deze bewoners 750 euro kost, vond Clasien de Regt zelfs 'oneerlijk'. Maar haar idee om het bewonerstarief gelijk te trekken met dat voor parkerende werknemers (jaarlijks 300 euro) strandde.

Voor wethouder Van Hal is een verlaging van het jaarbedrag met 500 euro fair. Dat appartementbewoners niet op de hoogte zouden zijn dat zij in de kelder moeten parkeren bestreed hij met kracht. Hij liet D66 geen andere keus dan hem op dit punt 'op zijn blauwe ogen te geloven', zoals D66'er Peter Mul dat uitdrukte.

Handhaving is volgens zowel politiek als wethouder een cruciale factor voor het slagen van het parkeerplan. Hiervoor wordt nog een plan uitgewerkt.

Volgens Van Hal kan het parkeerplan uiteindelijk 'een aardige opbrengst' te zien geven

HERBERT KATS
Terug