Brief aan college i.v.m informatie delen

10-07-2020 19:45


D:\Documents\Desktop\LEL.png


10  juli 2020, Etten-Leur.


Geacht college,

We hebben enige tijd getwijfeld of we deze brief wel moesten schrijven, echter niet alleen wij, als fractie maar ook onze inwoners horen informatie te krijgen zodra die gedeeld mag worden. 

Tijdens de behandeling van de kadernota hebben we gevraagd om de volgende informatie: 

Stopzetten ontwikkeling oude Rabobank

Ontwikkeling Verzoek Amarant om op 1 locatie te gaan zitten en de andere locaties af te stoten. Wipakker  i.c.m sluiting Scouting en verplaatsing Jeugdland.

Transformatie de Been

Uitstel sluiting bewaakte fietsenstalling

Beslissingen Corona bv kermis

Sluiting ING

Sloop Chinees aan het Stationsplein hebben we via de mail gevraagd. 


Nu snappen we best dat het college druk is met haar werkzaamheden, maar wij vragen niet voor niets om informatie. Leefbaar Etten-Leur heeft ideeën omtrent een aantal zaken die goed zouden kunnen zijn voor onze inwoners dus voor onze gemeente.


Amarant 

Hoe staat het met de ontwikkelingen rond Amarant, uit eerdere berichten dachten wij dat Amarant zou uitbreiden op het Rugbyveld Etten-Leur Noord. Gaan deze plannen niet meer door? Het rugbyveld wordt nu al jaren gebruikt voor het telen van maïs, terwijl hier toch woningen of zelfs een knarrenhof gebouwd kan worden. Wie draagt de kosten van het niet ontwikkelen van deze locatie? 


Transformatie de Been

Waarom moeten we van derde horen dat hier een nieuwe ontwikkeling komt? 


Uitstel sluiting bewaakte fietsenstalling 

Dit vind Leefbaar Etten-Leur een goede ontwikkeling en we willen het college vragen om deze fietsenstalling toch open te houden en zelfs uit te breiden. De mogelijkheid is er nu. Door de uitbreiding en het eventueel laten betalen voor het stallen van je fiets kunnen we misschien kostendekkend werken. Wat de personele bezetting betreft kan het college ook kijken naar personen die nu een uitkering krijgen en als tegenprestatie in de fietsenstalling kunnen werken. We willen vragen of het college een heroverweging doet ten aanzien van de sluiting van de bewaakte fietsenstalling. 


Beslissingen Corona i.v.m de kermis

Waarom is er gekozen voor de wijze waarop nu de kermis was ingevuld? Was er geen interesse vanuit de kermisexploitanten? We snappen dat we voorzichtig moesten zijn i.v.m corona maar deze opzet was wel heel mager. 


Sluiting ING

We hebben graag goede voorzieningen in onze gemeente, dat gegeven delen we allemaal.  Voorzieningen dicht bij onze inwoners. De ontwikkelingen momenteel bij de banken baart de fractie van Leefbaar Etten-Leur dan ook grote zorgen. Is het college in gesprek met de banken? Zo ja, waarom dan de sluiting van de ING. Zo, nee gaat het college in gesprek met de banken? 


Sloop Chinees Stationsplein  

Graag hadden we bij het gebouw van de Chinees aan het Stationsplein een proactieve houding van het college gezien. Het was een unieke kans om het gebied goed in te richten. In de Spoorzone- Juvenaat komen er nog eens 120 woningen bij. We weten allemaal dat de ontsluiting van dit gebied niet de schoonheidsprijs verdiend. Via de Zonnestad moet alle verkeer via de Concordialaan zijn weg vinden. Bovendien ligt er ook nog een basisschool langs deze weg. Met de aankoop van de Chinees was er een uitgelezen kans om de Zonnestad met het Stationsplein te verbinden. Door deze optie spreid je het verkeer wat snel op de Anna van Berchemlaan richting de Parklaan kan rijden. Leefbaar Etten-Leur ziet nog steeds mogelijkheden om de verkeersstructuur toekomstbestendig te maken.  We willen het college dan ook vragen de locatie aan te kopen of wellicht te ruilen met een ander perceel (wipakker, locatie rugbyveld Etten-Leur Noord). In overleg te gaan met ProRail over een nieuwe spoorwegovergang voor autoverkeer, fiets en voetgangers. Eventueel is het een optie om bij de Markt de overgang op te geven voor het autoverkeer. Hierop hebben we graag een reactie van het college. 


Mocht bovenstaande niet duidelijk zijn of vragen oproepen dan zijn we altijd bereid dit in het openbaar toe te lichten.


Met vriendelijke groet,


Namens Leefbaar Etten-Leur,


Louis Roks en Clasien de Regt Terug