Bedankt

18-03-2018 12:08

 

Bedankt allemaal 

21 maart is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, dat is ook de datum dat Fractie de Regt ophoud te bestaan. Sinds 3 jaar ben ik een eenmansfractie geweest. De jaren zijn omgevlogen, veel is er gepasseerd en ik heb met veel plezier me ingezet voor onze inwoners. Samen met andere fracties en het college heb ik doelen kunnen bereiken. Niet alles wat ik wilde kreeg ik voor elkaar. Soms moest ik wat water bij de wijn doen, maar zo werkt het nu eenmaal. Bij sommige zaken kreeg ik niet genoeg steun en gingen mijn goede bedoelingen in rook op. Het was een fijne samenwerking en ondanks dat ik en eenmansfractie was, werd ik wel serieus genomen en werden ideeën, opmerkingen, moties, amendementen van mijn zijde kritisch maar eerlijk beoordeeld. 

De samenwerking met de Griffie en ambtenaren was zeer prettig. Graag gaven ze informatie en antwoorden op mijn vragen en brieven 

Bedankt ook de pers, Peter Houtepen en Stella Marijnissen van de Bode, Local FM, Marie-Louise, Nic van Kampen en Jos Leijs, Herbert Kats, Mariëtte den Engelse en Jos Hack van Bn de Stem, Etten-Leur Bulletin. En diegene die ik nu vergeet, want zonder jullie hadden inwoners niet veel kunnen lezen en horen over fractie de Regt. Speciaal bedankje voor Sanne Schelfaut die me gewezen heeft op een epileptische patiënt die een hulphond nodig had, maar wat niet lukte. Door vasthoudend te zijn heeft hij toch zijn hulphond gekregen en in samenwerking met Sjoerd Potters kamerlid VVD hebben we €300.000,- vrij gekregen voor onderzoek van hulphonden voor epileptische patiënten waardoor het wetenschappelijk kan worden bewezen dat een hulphond daadwerkelijk helpt. Het dossier Hulphond heeft mij weer de motivatie en vreugde gebracht om het werk van een raadslid met daadkracht uit te voeren. 

Mijn grootste dank gaat uit aan onze inwoners. Door mailtjes, telefoontjes of gewoon door een gesprek op straat heb ik hen kunnen helpen of in ieder geval een luisterend oor kunnen bieden. Voor de inwoners was ik bereikbaar, aanspreekbaar en gemotiveerd om hen te helpen. Er is niets mooiers als je een mailtje of telefoontje krijgt met: dank je wel. Dit heb ik graag gedaan en zo bijzonder was het eigenlijk ook niet. Gewoon even de tijd en moeite nemen om inwoners serieus te nemen en te helpen. Maar zoals ze zeggen: aan alle goede( vind ik) dingen komt een eind. Fractie de Regt houd op te bestaan. Raadswerk is mijn passie en ik doe het ontzettend graag. Ik ga samen met de andere kandidaten van Leefbaar Etten-Leur voor een mooie uitslag en na 21 maart, als de inwoners mijn hun stem geven, mijn werk als raadslid graag voortzetten. 

Houdoe en bedankt, tot 22 maart.

Clasien de Regt

Terug