Als nog kans op vergoeding hulphond

21-05-2015 08:38

 

Inwoners die voor een specifieke zorgvraag buiten de boot vallen bij de gemeente, kunnen via een zogeheten experimenteer-artikel in de Wet langdurige zorg mogelijk toch een financiële vergoeding krijgen.

DOOR SANNE SCHELFAUT

Dat blijkt uit antwoorden van het Ondersteunings Team Decentralisaties op vragen van raadslid Clasien de Regt. Aanleiding is de kwestie van Etten-Leurenaar Bas Wildhagen. Hij heeft een zware vorm van epilepsie, maar woont sinds kort wel zelfstandig. Om zijn veiligheid te vergroten, zou een epilepsie-hulphond voor hem een uitkomst zijn. Maar zowel de gemeente (vanuit de Wmo) als zorgverzekeraar is niet verplicht de kostbare aanschaf van zo'n hond te vergoeden. "Bas woont bijna een jaar zelfstandig en laat dus zien dat hij dat zonder hond wel kan", zei wethouder Jean-Pierre Schouw vorige maand in BN DeStem naar aanleiding van het ongenoegen bij de familie Wildhagen.

De Regt: "Ik ben op zoek gegaan naar andere mogelijkheden voor Bas. Hij toont zelfredzaamheid. Als hij terug moet keren naar begeleid wonen, zou het de overheid veel meer geld kosten dan nu. Het Ondersteunings Team Decentralisaties (OTD) wijst ons op een artikel uit de Wet langdurige zorg dat uitkomst kan bieden voor Bas' situatie. Via dit artikel komen er niet alleen middelen vrij om mensen te helpen, maar er worden zo ook de nodige gegevens over de inzet van een epilepsie-hulphond verkregen waar andere patiënten ook baat bij hebben. Want gemeenten, zo ook Etten-Leur, vinden dat er tot nu toe te weinig onafhankelijke onderzoeksgegevens zijn over de inzet van deze honden." De Regt heeft het college van B en W gevraagd of er bereidheid is actie te ondernemen om via een experiment Wildhagen alsnog te helpen.

De gemeente wil nog niet reageren op de vragen.

 

 https://krant.bndestem.nl/bndestem/393/article/274178/25/2/render/?reader_token=6c95a4cfc1c184185cd38bc8fbb37099&user=bce8f88b7f229ee54f9179c91b4dbd81

Terug