Aanjagers Toeristisch Fonds met lege handen

09-04-2016 11:04


Achtergrond

Het kan raar lopen. Uitgerekend de twee grote aanjagers uit de gemeenteraad voor het oprichten van een Toeristisch Fonds in Etten-Leur, Clasien de Regt en Louis Roks, stemden deze week tegen het voorstel.

Eenmansfractie De Regt en Roks (Leefbaar Etten-Leur) zijn tegen het instellen van bedrijfsinvesteringszones (BIZ) om het fonds financieel te vullen. Een overgrote raadsmeerderheid heeft daar wel mee ingestemd. Het Toeristisch Fonds kent een lange voorgeschiedenis. Het college van B en W is er al enkele jaren over in gesprek met ondernemers Jan Karel Fikke (Witte Paard) en Ton Stoop (jachthaven). Jeroen van der Schenk (bed & breakfast Monument 076) is er later bijgekomen. Het levert niets op, de bestuurders en ondernemers krijgen de neuzen niet dezelfde kant op.

Tot in mei 2014 Louis Roks en Clasien de Regt vanuit de gemeenteraad het initiatief nemen om met dezelfde ondernemers een poging te wagen. Eigenlijk zien de ondernemers er geen heil meer in, maar ze waarderen het initiatief en gaan met het duo aan tafel.

Het werkt. Gezamenlijk worden de schouders eronder gezet en krijgt het Toeristisch Fonds vorm. "Zonder Clasien en Louis was het fonds er niet gekomen", durven Van der Schenk en Fikke wel te stellen.

Het fonds komt in 2015 op de politieke agenda en wordt gekoppeld aan een onderzoek naar invoering van toeristenbelasting. Het idee van het college is met de opbrengst van de toeristentaks het Toeristisch Fonds te vullen. Het voorstel voor toeristentaks wordt echter afgeschoten door de gemeenteraad die stelt dat je toeristen moet belonen, niet belasten.

Een Toeristen Fonds blijft evenwel gewenst, zo vindt de raad unaniem. College en ondernemers komen financ iële steun van drie jaar overeen, daarna moet het fonds zelf zijn broek ophouden. Alles lijkt in kannen en kruiken. In de begroting is ruimte gevonden.

Alleen het formele ja van de gemeentraad ontbreekt nog. En die komt er deze week niet op het collegevoorstel, tot woede en frustratie van Roks en De Regt. Drie jaar financ iële steun is voor de coalitie (APB, CDA, D66) een stap te ver. De PvdA komt met het verlossende compromis. Een jaar steun van 30.000 euro en een of meerdere bedrijveninvesteringszones (BIZ) instellen zodat ondernemers allemaal meebetalen aan het Toeristisch Fonds.

De ondernemers kunnen leven met het compromis. De Regt en Roks niet. Hoe graag het duo ook een Toeristisch Fonds wil, de partijen zien de BIZ als een melkkoe voor het toeristisch fonds. Een ordinaire vorm van belastingheffing. En daar zijn ze op tegen.

DOOR MARIËTTE DEN ENGELSE
Terug