Blog

Zorg om zorg

10-12-2015 23:15Laatst was er een oproep om een enquete in te vullen van nieuwsuur over het sociale domein en met name de vraag of de gemeenteraad in staat is een goede controle uit te voeren. Ik heb daarop geantwoord, dat dit zeer moeilijk is. Ik heb zelf de laatste weken weer regelmatig vragen gesteld over verkeerde, niet volledige informatie en aandacht voor andere zaken die betrekking hebben op het sociale domein. Vragen over het niet toekennen traplift, verkeerde informatie op website Werkplein Hart van West-Brabant, vragen over niet volledige informatie over eigen bijdrage scootmobiel en mogelijkheid tot zelf aanschaffen i.p.v hoge bijdrage iedere maand. Daarbij ook gevraagd om regeling eigen bijdrage aan te passen, omdat het niet eerlijk is als personen zelf voorzieningen regelen en betalen die niet worden meegerekend in verband met eigen bijdrage.
Deze week ook vragen van CDA en Leefbaar voorbij zien komen. Het inhouden van bedrag voor zorgpremie bij mensen met een uitkering, wat in 2016 niet meer gebeurt, de rekening zal wel onder aan de stapel worden gelegd met alle gevolgen van dien. Een hele goede brief van Leefbaar met daarin terecht het verzoek aan het college om zich aan de regels te houden die we als gemeenteraad hebben vastgesteld. Personen die een scootmobiel hebben van voor 2011 betalen geen eigen bijdrage. 
Als ik hier boven deze opsomming bekijk dan gaat er toch wel heel veel anders dan we als gemeenteraad zouden willen. Met het vaststellen van beleid voor het sociale domein hebben we duidelijk regels afgesproken. Toch heb ik het gevoel dat we als gemeenteraad achter de feiten aanlopen.  Er is aangegeven dat bewoners zolang mogelijk in hun eigen omgeving moeten kunnen blijven wonen,. Bewoners hebben een sociaal netwerk opgebouwd en kunnen daarop een beroep doen. Dit is ook het eerste wat de gemeente zal vragen, wat kunt u zelf regelen en u moet een beroep doen op u kinderen, buren en eventueel andere mensen uit u omgeving. Bewoners doen dit ook, maar als je dan een traplift aanvraagt en zodoende in je huis kunt blijven wonen zegt de gemeente: " gaat u maar verhuizen". Triest, bewoners zorgen zelf voor aanpassingen, schakelen zelfs een cliënten ondersteuner in, maar die krijgt, ondanks zijn inspanningen ook nee.
Ik denk dat het tijd wordt om eens een grondige evaluatie te doen, want zo blijven we vragen stellen en dan krijgen soms gelijk of niet. Meestal krijgen we het bekende gezegde vanuit de gemeente: " dat is uitvoerend beleid". 

Wet is wet, ook voor de gemeente !!!!!!!!

27-06-2015 13:24


Opmerkelijke, er ligt een uitspraak van de afdeling rechtspraak over een geurcirkel. Zie bijgevoegd kaartje blauwe lijn is de geurcirkel van de gemeente en rode is van afdeling rechtspraak. De gemeente lapt de wettelijke regels aan haar laars. Mogen dat onze inwoners ook doen? Ik dacht het niet. De gemeente wil woningen bouwen in Schoenmakershoek-Oost, in een geurcirkel van een bedrijf, wettelijk mag dit dus niet. Ach, zegt gemeente: " we hebben onze eigen visie en regels". In de bijgevoegde brief wordt gesproken over het feit dat de gemeenteraad nog een geurvisie en verordening moet vaststellen in voorjaar 2016.  Vooruit lopend gaat de gemeente al wel woningen bouwen waar het duidelijk niet mag. Is er misschien al brede steun vanuit de coalitie? De gemeenteraad heeft al eerder de geurvisie afgekeurd en de boodschap meegegeven, er wordt niet gebouwd in geurcirkels. 

Drukt de gemeente dit door omdat ze financiële middelende nodig heeft, daar lijkt het sterk op. Zo zie je maar een kat in het nauw maakt rare sprongen. Al met al is dit toch een sterk staaltje van " wettelijke regels gelden voor iedereen behalve voor de gemeente". Goed voorbeeld van onze gemeente, toch? 

Het politieke wereldje

27-04-2015 21:44

 

 

 

In het politieke wereldje kan het soms vreemd lopen. Je bent een gekozen volksvertegenwoordiger en hebt een fractie waar je een kleine schakel van bent.

Als raadslid doe je je werk, waar je zelf voor gekozen hebt. Samen met de andere fractieleden doe je de zaken die je moet doen. Door de verschillen tussen de leden van de fractie, een gezonde mix, kun je op alle vlakken het beste geven wat je als fractie hebt. Verscheidenheid maakt het juist zo interessant en geloof me, het is geen theekransje. Samen met andere moet je flink aan de bak en er veel tijd in steken. Je kiest bewust om samen 4 jaar het werk in de gemeenteraad te doen. Na 1 jaar sta ik nu alleen. Ik zal de komende tijd ook alleen een fractie vormen. Hier heb ik goed over nagedacht en ik ben er zeker van dat in deze gemeenteraad er nog steeds plaats is voor mijn. Er ligt nog steeds werk te wachten en ik schrik er niet voor terug om dit alleen te gaan doen. Is het ideaal? Nee, zeer zeker niet. Maar in het politieke wereldje gaat het soms anders dan je had gedacht.